top of page

Michał Ludwikowski

Autor serwisu Turkusometr.pl to mgr. inż. Chemii, absolwent Executive MBA, trener biznesu i menadżer z ponad 15 letnim doświadczeniem w zarządzaniu środowiskami operacyjnymi, produkcją, sprzedażą, tak w Polsce jak i za granicą. Jest również mężem oraz ojcem dwóch synów 15 letniego Antka i 7 letniego Daniela, w wolnych chwilach uprawia sport.

image (21).png

Idea zrobienia narzędzi mierzących tzw. „turkusowość” miejsca pracy zakiełkowała podczas pisania dyplomu MBA, badał firmy z częściowo wdrożonym zarządzaniem turkusowym i uznał, że dobrze byłoby opracować wskaźniki i narzędzia, które będą go mierzyć.

Turkusometr to serwis z narzędziami online, które badają tzw. „turkusowość” środowiska pracy. Opracowane na podstawie paradygmatu Fryreic Laloux i zarządzania turkusowego (teal management). 100% turkusowości charakteryzuje środowisko o maksymalnej motywacji wewnętrznej pracowników.  

Artykuł LinkedIn (3).png

Narzędzia funkcjonują na zasadzie anonimowych ankiet, które dotyczą dwóch obszarów funkcjonowania organizacji: samozarządzania lub samoorganizacji wraz z towarzyszącymi im procesami oraz społecznego złożonego z dążenia do pełni i ewolucyjnego celu. Przeprowadzony audyt pokazuje wyniki 0-100% każdego z obszarów i podobszarów systemu zarządzania. Dzięki temu identyfikujemy najpilniejsze problemy do rozwiązania. Otrzymany raport daje informacje jak nad nimi pracować. 
Michał zajmuję się konsultingiem w obszarze miękkiego HR, do czego wykorzystuje swoje narzędzia, szkoli, pracuje również, jako interim manager.   

Social media

  • LinkedIn
bottom of page