top of page

Katarzyna Koba

Dyrektor Kreatywny w firmie RoboKoba, która stworzyła multisensoryczne rozwiązania dla Metaverse w edukacji, służbie zdrowia, kulturze, grach, e-sporcie i e-commerce oraz Dyrektor Zarządzający w Girls in Tech Poland.

Jako Dyrektor Kreatywny w RoboKoba świadczy usługi prototypowania interfejsów multisensorycznych dla branży e-zdrowia
i technologii kreatywnych. W maju 2020 roku została wyróżniona jako jeden z najbardziej innowacyjnych kobiecych startupów technologicznych zaangażowanych społecznie w Polsce. Jest wolontariuszką i dyrektorką zarządzającą lokalnego oddziału Girls in Tech Poland oraz jedną z autorek magazynu Product Design Magazine.

unnamed.png

Pomaga startupom rozwijać tożsamość poprzez tworzenie dialogów merytorycznych w branży medycznej, edukacyjnej i kreatywnej. Pasjonuje się projektami terapeutycznymi i psychoedukacyjnymi, które eksplorują antropologię zmysłów i narracje ucieleśnienia. Wraz z zespołem kognitywistów, terapeutów, inżynierów i twórców kieruje projektem SensiVR - innowacyjne narzędzie do zdalnej terapii sensorycznej przeznaczonym dla dzieci w wieku 7-12 lat, mającym na celu poprawę wyników w nauce poprzez rehabilitację sensomotoryczną i profilaktykę zdrowia psychicznego. Rozwiązanie, które wspiera rehabilitację sensomotoryczną i profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci z trudnościami w nauce poprzez angażowanie ich w proces odkrywania, w tym rozwijanie równowagi fizycznej i zdolności umysłowych, a także umiejętności emocjonalnych i kompetencji społecznych. Chęć niesienia pomocy dzieciom w tym kierunku wynika z osobistych trudności z dysfunkcjami integracji sensorycznej w dzieciństwie. Skłoniły one założycielkę do poszukiwania i zrozumienia niedociągnięć systemu edukacji w zakresie rozwoju sensomotorycznego i profilaktyki zdrowia psychicznego w codziennej praktyce szkolnej.

robokoba-vr-2020-26.jpg

Katarzyna jest artystką...

176707682_247939043737556_5835820162702002055_n.png

...i badaczką nowych mediów, absolwentką Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Laureatka programu "Shesnnovation Academy" organizowanego przez "Perspektywy'' Woman in Tech i CitiBank Handlowy. Finalistka hackathonu online organizowanego przez Virtual Medicine w San Francisco. Uzyskała dyplom w zakresie umiejętności kreatywnych i kulturalnych w Creative Process Digital LTD w Brighton, UK. Laureatka nagrody digital_art_now na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Cyfrowych Digital_ia14, 13Muz w Szczecinie. Swoje prace prezentowała m.in. na VRLO Microsoft Reactor 2018 w Londynie, VR Challenge 2016 Expo - EC1 w Łodzi, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Fabryki w Łodzi czy na Fest Dialogue 4 Culture w Łodzi.

Social media

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page